C-Luma

Computeradvies en begeleiding

begeleiding200

Informaticaplanning


Met welke software werken we het best?

Wat is de weerslag daarvan op de hardware?

Hoe organiseren en beheren we het best ons netwerk?

Kunnen we van thuis, of op andere locaties aan onze bestanden?

Hoe kunnen onze verschillende vestigingen aan elkaar gekoppeld worden?

En vooral, wat is het kostenplaatje, en hoe kan dit, naar prioriteit, ingepast worden in het totaalbudget?

Een greep uit de vragen die de noodzaak van een goede informaticaplanning verduidelijken. Investeren in informatica is een noodzaak, maar een verkeerde keuze kan u duur te staan komen. Samen met u zoeken we de beste oplossing, gebaseerd op de concrete noden en behoeften van uw bedrijf of organisatie.

Aan de hand van een grondige peiling naar uw behoeften (zowel hard- als software), en vertrekkend vanuit uw bestaande informaticasituatie, maken wij een (meerjaren) planning op. De daarbinnen gestelde prioriteiten houden maximaal rekening met de mogelijkheden en de wensen van uw bedrijf of uw organisatie.

Samen met u zoeken we de beste oplossing gebaseerd op de concrete noden en behoeften van uw bedrijf.
Wat zijn de 'afgeleverde producten' en bij welke daarvan is informatica behulpzaam of noodzakelijk?

Tevens bieden we u begeleiding bij de keuze van, en de contacten met mogelijke leveranciers.

Daarna voeren we de implementatie van het geheel uit.